Org. nr. 991 639 934
Telefon direkte i biler 459 64440Har du lyst til å bli drosjesjåfør?
Eller kanskje bare kjøre litt drosje i ved siden av studier eller annen jobb?

 

Hva skal til?

Vi ser nok helst at du er fra Kongsberg, gjerne oppvokst her eller i det minste har bodd her en del år. Det gjør det vesentlig lettere å sette seg inn i en del gatenavn og ikke minst andre stedsnavn.

Du må selvsagt kunne kjøre bil og helst ha hatt både førerkort og egen bil i to år eller mer.
Eventuelt ha annen relevant sjåførpraksis.

 

Er du født og oppvokst her i Kongsberg så er nok ikke kravet til skriftlig og muntlig norskkunnskaper noe problem, men det er et klart krav at det er i orden. Du må også kunne gjøre deg forstått på engelsk, i alle fall muntlig.

 

Som drosjesjåfør trer man inn i et serviceyrke og ikler seg også til dels en rolle som personlig assistent, støttekontakt eller sjelesørger når det måtte være nødvendig. 
Serviceinnstilling, høflighet og noen ganger tålmodighet hos en drosjesjåfør er viktig og dermed noe vi ser etter.

 

Drosjer er tilgjengelige til alle døgnets tider alle dager i året og derfor vil det alltid være behov for noen til å løse av når noen trenger fri, eller kjøre helger eller enkelskift i et turnussystem. Eller å bare være tilkallingsvakt når det passer. 
Du må med andre ord være forbedret på å jobbe til variable tider også på nattestid.

 

For å kjøre drosje må du selvsagt også kunne bruke taksameter både for å ta imot oppdrag, ta betalt eller registre nødvendige data for oppdrag som faktureres. Derfor må du ta en opplæring i det og avlegge en prøve for å få utstedt sjåførkort fra drosjesentralen.

 

I tillegg må du ha en kjøreseddel som politiet utsteder etter å ha kontrollert vandel og bekreftelse på bestått opplæring ved drosjesentralen samt en helseattest fra lege.

Prøven ved sentralen koster noen kroner og i tillegg må du kjøpe uniform, 
men det kan som oftest ordnes med en avtale om å få det som lønnstrekk i etterkant for eksempel.

 

Om har lyst til å begynne eller bare lurer på noe mer så ta gjerne kontakt.

 

 

Kontaktinfo:

www.kongsbergtaxi.no   
eller 
https://www.facebook.com/kongsbergtaxi/